Producten en diensten

De producten & diensten van Luminnova B.V. zijn samen te vatten met projectontwikkeling, subsidieadvies en projectmanagement.

Projectontwikkeling

Vormen van heldere projectplannen:

 • Inzichtelijk maken van projectdoelen
 • Opzetten van een stappenplan met concrete aanpak en taken
 • Neerzetten van een gedegen financieel plan

Vormgeven van robuuste samenwerking:

 • Tussen bedrijven onderling (toeleveranciers, eindgebruikers, kennisleveranciers, OEM-ers)
 • Tussen bedrijven, universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en overheden
 • Tussen overheden onderling

Projectontwikkeling uiteenlopend van stand-alone-projecten tot en met grote landelijke of Europese consortia

Kortom de ontwikkeling van een plan met een kop en een staart: wie doet wat waarom wanneer met welke middelen.

Subsidieadvies

 • Verkennen van financieringsvraagstukken
 • Opsporen van passende subsidie
 • Overleg met subsidieverstrekkers
 • Werven van subsidies: regionaal, landelijk en Europees

Projectmanagement

 • Inhoudelijk managen en begeleiden van projecten
 • Financieel beheren van projecten