Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • Webpagina: iedere webpagina van Luminnova B.V., waarin een hyperlink naar deze disclaimer is opgenomen.
 • De auteur: de bevoegde auteur van de webpagina.
 • Gebruik: ieder gebruik van de webpagina’s, zoals laden, inloggen, raadplegen enzovoorts.
 • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
 • Inhoud: teksten, afbeeldingen, hyperlinks en/of andere objecten van de webpagina’s.
 • Schade: direct of indirecte schade van welke aard dan ook. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s.

Het gebruik van de webpagina door de gebruiker impliceert instemming met deze disclaimer.

 • De auteur spant zich in om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • De auteur verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt (as it is).
 • De auteur is gerechtigd naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment deze website te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande waarschuwing. De auteur is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • Het feit dat er naar andere webpagina’s gelinkt is, betekent geen instemming met of verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte webpagina’s.
 • Teksten, objecten, foto’s, figuren enzovoorts, kunnen onderhevig zijn aan wettelijke regelgeving m.b.t. privacy, auteursrechten e.d. Het oneigenlijk gebruik hiervan is voor verantwoording van de gebruiker.
 • De auteur behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken.
 • Schade of kennelijke schade ontstaan door het gebruik van de webpagina’s, dan wel naar aanleiding van de inhoud van de webpagina’s is uitgesloten van een vergoeding.
 • Kennelijk fouten in deze webpagina’s zijn niet bindend.
 • De algemene voorwaarden van Luminnova B.V. zijn van toepassing.

Mocht u onjuistheden signaleren op de webpagina’s, wilt u deze dan bij ons melden. Dat wordt door ons zeer op prijs gesteld.